Si për të bërë vrima në pllaka porcelani

Me mod tona. FSA, stërvitjet bazë me vakum, me grurë të trashë, për të bërë vrimat, ju vetëm duhet një Grinder Angle, madje edhe uji nuk është i nevojshëm.
Së pari Pritini sipërfaqen në një kënd prej rreth 75 gradë, pastaj rregulloni stërvitjen për të shmangur presionin e tepërt në pllakë. Për vrima më pak se një centimetër në diametër, është e mjaftueshme që të përdoret një driller pa trakti. Stërvitjet tona FICINA mund të bëhen gropat deri në 100 copë për diametra 10mm me shpejtësi të mjaftueshme të lartë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.