[ms-note type = "info"] Kërkesa juaj për t'u bashkuar me anëtarësinë u prit me sukses!
Gateway Pagesa mund të marrë disa minuta për të procesit dhe kthimin e statusit të pagesës. [/ Ms-note] [ms-anëtarësimit-llogari-link]